Το Πρόγραμμα

Meet the Lamb: ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ)

Το Μeet the Lamb είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χώρες – Στόχοι είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία και σκοπός η ανάδειξη της ποιότητας του Ευρωπαϊκού πρόβειου κρέατος, η ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τα πλεονεκτήματα της ποιότητάς του, η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του και κατά συνέπεια της κατανάλωσής του στις αγορές των παραπάνω χωρών.

Το Meet the Lamb υλοποιείται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, την πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα διεπαγγελματική οργάνωση στον τομέα της κτηνοτροφίας και κρέατος στην Ελλάδα.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος δημιουργήθηκε με σκοπό τη στήριξη του τομέα του κρέατος προς όφελος των μελών της και της κοινωνίας γενικότερα, και κυριότερους στόχους, τη βελτίωση της λειτουργίας, του ελέγχου και της διαφάνειας της αγοράς, τη στήριξη και προώθηση της ποιότητας των προϊόντων καθώς και την υπεράσπιση και προώθηση των κάθε είδους κοινών καλώς εννοούμενων συμφερόντων των Εθνικών Επαγγελματικών Οργανώσεων που είναι μέλη της.

Στην ΕΔΟΚ σήμερα εκπροσωπούνται οι εξής φορείς:

  • Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ)
  • Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών (ΠΟΚΚ)
  • Ένωση Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος
  • Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος
  • Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) ως εθνική συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ (Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων).