01.

Το πρόβειο κρέας: από την αρχαιότητα έως σήμερα, πυλώνας της ευρωπαϊκής κληρονομιάς

Στην πλούσια γευστική παλέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρόβειο κρέας είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερη κατηγορία με ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Το πρόβειο  κρέας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διατροφικής κληρονομιάς της Μεσογείου με συνέπεια τη σημαντική παραγωγή του στο Νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη καταλαμβάνοντας μερίδιο μεγαλύτερο από το 9% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής.

Είναι ένα από τα δύο κύρια προϊόντα της προβατοτροφίας, που  αποτελεί ιδιαίτερη παραγωγική δραστηριότητα και κατέχει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών, ειδικότερα των ορεινών και μειονεκτικών, ενώ συνεισφέρει καίρια στη διατήρηση των λιβαδιών και των βοσκοτόπων.

Τα πρόβατα και οι αίγες θεωρούνται από τα πρώτα αγροτικά ζώα που εξημερώθηκαν από τον άνθρωπο, περίπου 11.000 χρόνια πριν από την εποχή μας.

Η εκτροφή αιγοπροβάτων αποτελεί από την Ομηρική εποχή τον πλέον παραδοσιακό κλάδο της κτηνοτροφίας και συνδέεται με μυθολογικά και πολιτισμικά στοιχεία του ελλαδικού χώρου.

Είναι διαχρονικά απόλυτα προσαρμοσμένη στις ελλαδικές ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, αξιοποιώντας μεγάλες εκτάσεις ημιορεινών και ορεινών βοσκοτόπων, που διαφορετικά θα έμεναν αναξιοποίητες με συνέπεια τη σταδιακή ερήμωσή τους.

Ακόμη και στη σημερινή εποχή, πρόκειται για τον σημαντικότερο κλάδο της ζωικής παραγωγής  όπου τα πρόβατα κατέχουν ποσοστό 61,4% και η προβατοτροφία ασκείται σε μεγάλο ποσοστό (85% των ζώων και 80% των εκμεταλλεύσεων) στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας οι οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου της επιφάνειάς της.