03.

Παραγωγή με εγγυήσεις και ιχνηλασιμότητα, στα πρότυπα της Ε.Ε.

Οι Έλληνες παραγωγοί τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. σε ό,τι αφορά την παραγωγή του πρόβειου κρέατος.

Ειδικότερα, αξίζει να αναφερθούμε στις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, τους λεπτομερείς κανόνες διαχείρισης, τους συστηματικούς και τακτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής από τους αρμόδιους φορείς και στην ευζωία των ζώων.

Αξίζει επίσης να τονιστεί ο καίριος ρόλος της ιχνηλασιμότητας: χάρη στη σήμανση των ζώων με πλαστικά ενώτια και ηλεκτρονικά μέσα μόλις απογαλακτιστούν, όλα τα ζώα αποκτούν έναν ατομικό μοναδικό αριθμό. Έτσι, εξασφαλίζεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα, εφόσον ο αριθμός αυτός συνοδεύει το ζώο από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση μέχρι το σφαγείο και στη συνέχεια μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες εμπνέουν υψηλό αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στον Ευρωπαίο και τον Έλληνα καταναλωτή, διασφαλίζοντας και επιτυγχάνοντας την αναμφίβολη ποιότητα που συνέχει τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Ε.Ε και σε ό,τι αφορά το πρόβειο κρέας.