02.

Φυσική διατροφή και εκτατική εκτροφή, με σεβασμό στα ζώα

Χάρη στην ιδιαιτερότητα των κλιματολογικών και εδαφολογικών εκτάσεων της Χώρας, η εκτροφή των ζώων γίνεται εδώ και αιώνες με παραδοσιακό τρόπο, διασφαλίζοντας τη φυσική διατροφή των ζώων.

Tα ζώα βόσκουν ελεύθερα με τη βάση της διατροφής τους να αποτελείται από χλωρά, νομευτικά χόρτα υψηλής θρεπτικής αξίας. Η πλειονότητα των βοσκήσιμων εκτάσεων στην Ελλάδα δεν λιπαίνονται και δεν ψεκάζονται με φυτοφάρμακα.

Ο εκτρεφόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα αποτελείται αυτόχθονες Ελληνικές φυλές και τις διασταυρώσεις αυτών των φυλών. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Η Καραγκούνικη φυλή
  • Η φυλή της Άρτας
  • Η φυλή Μυτιλήνης (Λέσβου)
  • Η φυλή της Χίου
  • Η φυλή των Σφακίων
  • Η ομάδα των ορεινών φυλών
  • Η φυλή της Φλώρινας με σημαντικά κρεοπαραγωγικά χαρακτηριστικά

Τα  ζώα διαβιούν σε εκτατικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και βόσκουν σε βοσκότοπους που βρίσκονται σε υψόμετρα, μεγαλύτερα από 250μ.

Τα ζώα αυτά χαρακτηρίζονται για την αντοχή τους σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, διαθέτουν δυνατά πόδια και μεγάλη ικανότητα στο βάδισμα, ισχυρή ιδιοσυγκρασία και  ανθεκτικότητα σε ασθένειες.